Keitä olemme

Sari Nousiainen

Petri Vartiainen

Olem­me yrit­tä­jä paris­kun­ta Liek­sas­ta. Pet­ril­lä pit­kä­ai­kai­nen yrit­tä­jä­taus­ta maa­ta­lo­lus­yrit­tä­jä­nä sekä ura­koit­si­ja­na.
Saril­la on työ­his­to­ri­aa mones­ta amma­tis­ta ja näi­hin myös kou­lu­tuk­set. Maa­ta­lous­puo­len kou­lu­tus, maa­ta­lous­lo­mit­ta­ja­na Iisal­men Kau­pun­gil­la, Lähi­hoi­ta­ja (20v.) YLÄ-Savon sote ky:n koti­hoi­to­yk­si­kös­sä, joten koti­hoi­to on tut­tua sekä lähel­lä sydän­tä.
Eri­kois­tut­kin­to: mie­len­ter­veys-, krii­siin-, päih­de­työ­hön  ja demen­toi­tu­van asia­kaan hoi­to. Pito­pal­ve­lu­yrit­tä­jä­nä Iisal­mes­sa 2010-2013 hoi­to­työn ohel­la.

Yri­tyk­sem­me on monia­lay­ri­tys johon kuu­luu kaik­ki lail­li­nen lii­ke­toi­min­ta.