Palvelut

 

Pitopalvelu Sapuska

Ruo­kaa niin juh­laan kuin arkeen, asiak­kaan osoit­ta­mis­sa tiloissa,esim. koto­na tai muu­al­la juh­la­ti­lois­sa . Halu­tes­sa­si joko pal­ve­lun kera tai ilman.

Pitopalveluja ja edullista majoitusta

Yrjölän Kotiseututalolla

Koti­seu­tu­ta­lo sijait­see 3km pääs­sä Liek­san kes­kus­tas­ta, rau­hal­li­sen maa­lais­mai­se­man kes­kel­lä. Tilo­ja löy­tyy juh­lien, kokous­ten, lei­rien, sau­na- ja gril­lausil­to­jen, ja mui­den­kin tapah­tu­mien pito­pai­koik­si.

Palvelusetelituottaja

Meil­tä voi ostaa Siun­so­ten-pal­ve­luse­te­lil­lä apua kotiin. Olem­me mer­kit­ty Poh­jois-Kar­ja­lan sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen kun­tayh­ty­män yllä­pi­tä­mään yksi­tyis­ten koti­pal­ve­lu­jen tuki­pal­ve­lu­tuot­ta­ja­re­kis­te­riin 4.9.2018.

Tuotettavat palvelut ovat:

  • Ate­ria­pal­ve­lu ja ruu­an­val­mis­tus
  • Kaup­pa­pal­ve­lu
  • Kyl­ve­tyk­ses­sä ja pesuis­sa avus­tus
  • Pui­den pilk­ko­mi­nen,
  • Saat­ta­ja­pal­ve­lut
  • Sii­vous­pal­ve­lu
  • Ulkoi­lu ja hen­ki­lö­koh­tai­nen avus­ta­ja­pal­ve­lu
  • Vete­raa­nien koti­pal­ve­lut
  • Omais­hoi­don laki­säää­tei­sen vapaan tuu­raa­mi­nen

Toi­mia­lu­ee­na on Liek­sa

Tuntihinta

ma - la: 35€ alv 0%
su: 38€ alv 0%

Hin­ta sisäl­tää kilo­met­rit ja työ­hön tar­vit­ta­vat väli­neet

Kuljettajapalvelu

Meil­lä myös kul­jet­ta­ja­pal­ve­lu esim. työn­te­ki­jän sai­raus­lo­man tai vuo­si­lo­man ajak­si. Kul­jet­ta­jal­la yhdis­tel­mä­kort­ti, EA1 voi­mas­sa sekä tie­työ­lu­pa. Suo­ri­tam­me myös trak­to­ri ura­koin­tia omil­la koneil­la.

Meiltä myös muuttopalvelu

Tun­ti­hin­ta: 40€/tunti + alv 24%
Koti­ta­lous­vä­hen­nys kel­poi­nen.

Kilo­met­ri­kor­vaus sopi­muk­sen mukaan